Som det framgår av namnet är Jämtflugan en flugfiskeklubb med 
säte i Östersund. Klubblokal vid Odensviksvägen 10B, intill LIDL. 
källarnedgång med vit trädörr, alldeles till vänster om ingång 10B.

Där träffas vi varannan onsdags kväll, 15 sep. - 15 dec, och 12 jan - 30 april,
tiden 18:30. Pga Corona har vi inga träffar nu.

Du är välkommen att hälsa på om du har vägarna förbi.

Stadgarna säger att nya medlemmar skall vara bosatta i Jämtland. 
Klubben firade 40-års jubileum 2017. Idag finns det ett par medlemmar 
som i princip har varit med ända från starten. Den kände ”fiskkonstnären”
Bosse Andersson från Nälden var med i gänget som startade Jämtflugan. 


Nu är vi  ca 40 medlemmar + några hedersmedlemmar, (över 70). Vi kan
bl.a  räkna in ”Jämtlandssonen” Gunnar Westrin som hedersmedlem i klubben.

Vårt fokus ligger numera framförallt på våra när-vatten Hårkan och 
Långan.

På Kronstorön i Edsforsen har vi en Hytta och där upplever vi ofta ett 
sagolikt harrfiske. Med stöd av Sportfiskarnas fiskevårdsfond + Edsforsens 
Fiskevårdsområde och klubbens egna medel har vi gjort 

biotopvårdsarbeten i Edsforsens östra fåra. Hösten 2014 lade vi ut 40 ton
lekgrus i både västra och östra fåran.

Laxfiske har vi rätt nära oss på andra sidan riksgränsen. Verdalselva, 
Stjördalelva, Orkla, Sandöla och Beiarn är några av de älvar som en del 
klubbmedlemmar gärna åker till när inte Corona restriktioner sätter stopp

Årets klant är en bejublad utmärkelse som tilldelas den som gjort den 
”största” tavlan under året.

Klubbaktiviteter:
Vår viktigaste verksamhet är, som för andra klubbar, att medlemmarna 
träffas och umgås kring ett gemensamt intresse.

Nu bygger vi på en klubbstuga mitt empot campingen vid Edsforsen.
Det kommer att dröja ett par år innan vi kan ta den i bruk.